ryotiras

sugira temas e vote na favorita
apoie o ryotiras https://apoia.se/ryotiras ou no https://www.patreon.com/ryotiras

sugira temas, veja as 3 tiras e vote na favorita
seja um apoiador e ajude as ryotiras continuarem existindo

apoie o ryotiras https://apoia.se/ryotiras ou no https://www.patreon.com/ryotiras

critica social foda da semana